Μενού/Τιμές

Sahara Restaurant - Τηλέφωνο: 215 5505313